katman1 katman2
katman1 katman2

Oyun Alanımız

Oyun Alanımız

Okul öncesi eğitimi, çocuğun gelecekteki yaşamının temelini oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitimde çocuk yetiştirirken yardımcı olacak en büyük etken ise oyun ve bedensel hareketlerdir. Oyun, çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay ve en anlamlı yoldur.

Kısacası oyun, çocuk için yaşamı öğrenme aracıdır. Oyun grubu ise, çocuğun sosyalleşme yolundaki ilk adımlarını atabileceği, arkadaşedinebileceği, bir grupla tanışabileceği, eğlenerek, oynayarak yeni bir şeyler öğrenebileceği bir gruptur.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

info@siteismi.com