katman1 katman2
katman1 katman2

Hakkımızda

Hakkımızda

Sizin Anaokulu, Sizin eğitim kurumları bünyesinde  çocuklarımız için etkin öğrenme ve çoklu zeka modelini esas alır ve çocuklarımızın tüm gelişim alanındaki becerilerini geliştirmeyi hedefler 3-6 yaş, çocuğun kişiliği, kendini algılaması, dünyaya bakışı gibi önemli konuların belirlendiği, gelecekteki eğitim ve çalışma hayatını önemli derecede etkileyecek olan ve mutlaka dikkate alınması gereken bir dönemdir.Her çocuğun ilgi alanı, yeteneği ve becerisi farklıdır.Bunu göz önünde bulunduran Sizin anaokulu, eğitim programlarını ve etkinlikleri 3-6 yaş grubu çocuklarımızın yaş gruplarını ve ilgi alanlarnı dikkate alarak titizlikle hazırlar.

Çocuklarınız sahip olduğu yeteneklerini ortaya çıkartacak ve onların yaratıcı bireyler olmasını hedefleyen bir kurum olan sirus anaokulu, çocuklarınızın geleceğe attığı ilk adımda güven ve huzur içinde başarılı birer birey olmasını hedef alır.

Sınıf ortamında çocuk, kendi zaman ve enerjisini gerektiği gibi kullanarak, neyi nasıl yapacağına ilişkin tercihler yapma ve karar alam fırsatı bulur. Arkadaş ve yetişkinlerle grup yapmak ve ortak çaba gösterme konusunda fırsat bulur. En önemlisi düşüncelerini dile getirebilme ve başkalarına iletebilme şansını elde eder. Froebel’in söylemiyle; ‘Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır’.

İşte bu nedenlerden dolayı okul öncesi dönemi çocuğu, annenin çalışıp çalışmadığına bakmaksızın anaokuluna gitmelidir. Kurum seçiminde fiziki koşullar kadar, izlenen eğitim programı, öğretmen niteliği ve eğitsel araç gereçle, oyun malzemeleri dikkate alınmalıdır.

Sizin Anaokulumuz tüm bunları dikkate alan ve bunları titizlikle uygulayan Atatürkçü çağdaş,yaratıcı, girişimci, sorumluluk sahibi nesiller yetiştirirken bireyleri kendisine ve topluma yararlı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Anaokulundan üniversiteye, çocuklarınız geleceğe güvenle baksın diye…

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

info@siteismi.com