katman1 katman2
katman1 katman2

Misyon - Vizyon

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ;

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, tüm potansiyellerini hayata taşıyabilen, çevre bilincine sahip, duyarlı, araştıran ve sorgulayan; empati ve farkındalık duygulan gelişmiş, sosyal ve özgüvenleri yerinde, yaratıcı ve problem çözebilen, kendini doğru ifade edebilen; demokratik, çağdaş, laik, milli kültür ve değerlerimizin bilincinde çocuklar yetiştirmektir.

Biz;

• Atatürk ilkeleri ışığında
• Sevgi ve saygıya
• Özgüvene
• Bireysel ve grup disiplinine
• Pozitif düşünceye
• Yaşam boyu öğrenmeye
• Çevre bilincinin gelişmesine
• Sanat ve sporun ruhsal ve bedensel gelişimine katkısına
• Çocukların beceri ve kişilik gelişimine katkı sağlamaya çalışmaktayız.

VİZYONUMUZ;

Vizyonumuz, öğrencilerimizin zihinsel, duygusal ve bedensel potansiyellerini geliştirmek ve insanlık için sağlıklı kullanabilme becerisini kazandırmaktır.

 

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

info@siteismi.com