katman1 katman2
katman1 katman2

İlkelerimiz

İlkelerimiz

TEMEL İLKELERİMİZ;

♦ Çocuklarımızın zihinsel, bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlamak,
♦ Çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak öğrenebileceği eğitim ortamları yaratmak,
♦ Sevgi ve şevkat anlayışı içinde eğitim vermek,
♦ Çocuklarımızın özgüvenli, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, yardımlaşma, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirici yönde eğitim faaliyetleri düzenlemek,
♦ Okulumuzda eğitim ve öğretimi içerik (programlar, yöntemler..gibi)ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü ve sürekliliğini sağlamak,
♦ Ana dillerini doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
♦ Çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak,
♦ Çocuklarımızın gelişim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek ve bu verilere göre yeni hedefler belirlemek,

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE TEMEL İLKELERİMİZ;

♦ Oyunu, çocuklarımız için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulamak.
♦ Ailelerimizin eğitime etkin katılımını sağlamak.
♦ Okul ile günlük yaşam arasında ki duvarları kaldırarak, anne kucağı gibi güvenli, sevgi dolu, hoşgörülü bir ortamda öğrenmeye merak uyandırmak.
♦ Çocuklarımızın, beslenme, uyku, öz bakım becerileri, yararlı alışkanlıklar ve doğru davranışlar kazanmalarını sağlamak.
♦ Çocuklarımızın, sosyal , toplumsal etkinliklere katılımını sağlamak
♦ Doğa sevgisi ve çevre duyarlılığı kazanmalarını sağlayarak, hayatın her alanını tanımalarını ve kazanımlarını başkalarıyla paylaşmalarını sağlamak.

Çocuklarımızı Atatürkçü, çağdaş, yenilikçi, çalışkan, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, araştırmacı, yaratıcı, doğaya ve çevresine karşı duyarlı, akademik ve sosyal yönden gelişmiş, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek ve bu anlamda Sizin Anaokulu olarak eğitimde örnek bir kurum olmaktır. 

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

info@siteismi.com