katman1 katman2
katman1 katman2

Ana Dil Etkinliği

Ana Dil Etkinliği

İngilizce

0-6 yaş döneminde çocuklarda öğrenme çok aktif ve hızlı gelişmektedir. Okul öncesi yabancı dilin öğrenilmesi hem dilsel hem de zihinsel gelişim açısından çok önemlidir. Anaokulu programımızda İngilizce, yaş gruplarına göre hazırlanmış yoğun haftalık ders programları içinde uygulanmaktadır.
 
Uzman eğitim kadromuz tarafından çeşitli sınıf oyunları, kelime-kavram çalışmaları; zengin eğitim materyalleri eşliğinde çocukların zevkle katıldıkları bir etkinlik olarak sunulmaktadır.
 
Çoklu Zekâ ve NLP sistemleri kullanılarak verilen programımızın amacı; öğrencilerimize İngilizcenin farkındalığını yaşatmak, yaratıcılıklarını kullanarak İngilizceyi sevmelerini sağlamak ve onları konuşmaya teşvik etmektir.

 

İspanyolca

İspanya’dan başka Brezilya’nın dışındaki tüm Güney Amerika ülkelerinde anadil olan İspanyolca, dünya genelinde İngilizceden sonra en geçerli ticaret dilidir. Aynı zamanda Latin kültürünün dünyadaki etkisi nedeniyle çok önemli bir kültür ve sanat dilidir. İspanya ile ülkemiz arasında ticaret hızla artmakta ve böylece İspanyolca bilen kişi gereksinimi büyümekte, İspanyolca bilmek önemli bir avantaj haline gelmektedir.
 
İspanya Krallığı ve Anabilim Eğitim Kurumları iş birliği ile İspanyolca, İngilizcenin yanı sıra Türkiye’de ilk kez BİRİNCİ YABANCI DİL olarak öğretilmeye başlanmakta ve öğrencilerimize mezun oldukları zaman ‘Dele’ sınavlarında başarılı olacak derecede İspanyolca öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğretmen, müfredat, ders materyali sağlama ve geliştirme konusunda İspanya Krallığı tam destek vermektedir.
 
Tercih eden öğrencilerimiz için İspanyolca , Ataşehir Merkez Kampüsün ana sınıfından itibaren birinci dil olarak verilir. 15 saate yakın İspanyolca öğrenimi gören öğrencilerimiz, 1. sınıftan 8. sınıfın sonuna kadar yoğun dil öğrenimine devam eder. İspanyolca dilini birinci dil seçen öğrenciler, 3. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak İngilizceyi seçer. Küreselleşen dünyada yabancı bir dili etkin olarak kullanabilmek ayrıcalıktır. Bu bilinçle okulumuzda İspanyolca eğitiminin amacı dilde özgüven duygusunu oluşturarak, öğrencilerin dili etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamı ve kendilerini sözlü, yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır.Dersler şarkılar, hikâye anlatımı, filmler, drama etkinlikleri gibi işitsel, görsel ve kinestetik yöntemlerle yapılmaktadır. Yabancı ve Türk öğretmenlerle yürütülen dersler ile amacımız; öğrencilerimize İspanyolcanın farkındalığını yaşatmak, yaratıcılıklarını kullanarak dili sevmelerini sağlamak ve onları konuşmaya teşvik etmektir.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

info@siteismi.com