katman1 katman2
katman1 katman2

Sağlık

Sağlık

• Çocuğumuz okula başladığında sağlık formlarının da kesin kayıtla birlikte doldurulup okul Yönetimine iletilmesi gerekmektedir.

• Hastalığın evde dinlenerek daha rahat atlatılması için hasta öğrencimiz tam olarak iyileşmeden veya hastalıklarının bulaşıcı dönemlerini atlatmadan okula gelmemelidir.

• Bulaşıcı hastalık durumunda velilerimizin okul idaresini acil olarak haberdar etmeleri diğer velilerimize bilgi ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

• Çocuğumuzun okula gelemeyeceğini telefon ederek okula bildirmeniz önemle rica olunur.

• Okul saatleri içinde rahatsızlanan öğrencimiz diğer arkadaşlarından ayrı bir yerde dinlendirilir ve ailesi derhal haberdar edilir. Veliye ve acil durumlarda aranacak diğer yakınlara ulaşılamadığı takdirde, gerek duyulursa çocuğumuz en yakın revir veya başka sağlık kuruluşuna götürülür.

• Okulda hiçbir koşulda ailenin yazılı izni olmaksızın ilaç verilemez. Öğrencilerin okulda ilaç alabilmeleri için veli "Benim Günlüğüm" ün arka sayfalarında yer alan İlaç Kullanım Formu'nu doldurarak ilacı okula gönderebilir.

• Tüm kazaların oluşu, nedenleri ve yapılan müdahaleler 2 nüsha raporlanır ve bunun bir nüshası aileye gönderilir.

• Her türlü ani hastalık ya da kaza halinde; ilk sağlık müdahalesi okul hemşiresi tarafından yapılır. Çocuğun velisine veya veli tarafından belirlenmiş yakınlarına haber verilir. Ancak herhangi bir nedenle iletişim kurulamadığı takdirde okul idaresinin danıştığı doktorun ve hastanenin bilgi ve yardımına başvurulur.

Hijyen

Anaokullarımızda sınıflar; çocuklarımızın kendilerini rahat hissedebilecekleri, özgürce oynayabilecekleri, geniş, havadar ve ışıklı olma özellikleri göz önüne alınarak özenle düzenlenmiştir. Eğitimin yanı sıra çocukların gelişimi için çok önemli gördüğümüz hijyen standartları tüm okullarımızda en üst seviyede tutulmaktadır.

Okulumuz çeşitli hastalıkları tetikleyebilecek unsurlardan olabildiğince arındırılmış ve okula girişler anti bakteriyel paspaslar ile güvence altına alınmıştır.
Okul ortamımız sık ve düzenli aralıklarla havalandırılmakta ve okul temizliğinde Henkel ürünleri kullanılmaktadır.
Mobilyalarımızda kimyasal bazlı boyadan kesinlikle kaçınılmıştır.

Uyku

Anaokulumuza tam gün gelen çocuklarımız için uyku isteğe bağlıdır. Uyumak istemeyen çocuklarımız sessiz köşede hikaye dinleyerek vücutlarını dinlendirirler.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

info@siteismi.com